This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Political and sociological sciences > MEERTALIGHEID ALS OPDRACHT
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:14/12/2018

MEERTALIGHEID ALS OPDRACHT

Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 4

by: Rudi Janssens

De taalbarometer, gerealiseerd in opdracht en met de steun van de Vlaamse Overheid en BRIO, is al aan zijn vierde uitgave toe. In 1997 legde Prof. Dr. Witte de basis voor dit onderzoek. Met de derde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm met eigen instellingen, een parlement en regering, en werden gemeenschappen en gewesten verder uitgetekend. Toch was het duidelijk dat de Brusselse bevolking niet louter uit beide traditionele taalgroepen bestond, maar onder invloed van internationale migratie een multiculturele en meertalige stad was geworden. Het taalbarometeronderzoek wil een overzicht bieden van het taalgebruik en de taalverschuivingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de manier waarop vanuit de specificiteit van het Brusselse model met deze taaldiversiteit wordt omgegaan.

Deze vierde afname bevestigt de complexiteit van het Brusselse taalbeeld dat niet in eenvoudige lineaire evoluties te vatten is. Wat wel duidelijk is, is dat taalkennis een essentieel element is in het omgaan met taaldiversiteit. Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving is niet alleen een gegeven, maar vormt tegelijk een permanente uitdaging op weg naar een meer inclusieve samenleving. Vandaar de titel van dit vierde taalbarometeronderzoek: Meertaligheid als opdracht.

Deze uitgave heeft niet de pretentie het volledige taalgebruik in Brussel en alle mechanismen erachter in kaart te brengen, maar biedt een aantal aanknopingspunten voor verder onderzoek en beleid. In dat opzicht wil het ook een werkboek zijn, een uitdaging voor wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmakers om de relatie tussen het taalgebruik en de maatschappelijke context verder uit te diepen en op zoek te gaan naar manieren om met de Brusselse taaldiversiteit om te gaan.
Standard
Price € 28,95

Details

MEERTALIGHEID ALS OPDRACHT
Author(s): Rudi Janssens
ISBN: 9789057188367
Format: 15,5 x 24
Number of pages 136
Language: French

About the author(s)

Rudi Janssens is als senior researcher verbonden aan BRIO (Brussels Informatie-, Documentatieen Onderzoekscentrum) binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrij Universiteit Brussel. Als taalsocioloog is hij verantwoordelijk voor het BRIO-Taalbarometeronderzoek. Hij werkt onder meer rond taalgebruik en taalbeleid in meertalige steden en regio’s en is lid van het Europese onderzoeksconsortium MIME (Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe). Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van het Brussels Studies Institute en het Huis van het Nederlands in Brussel.

More in this category

DE RAND VERTAALD Rudi Janssens
POLITICAL CHRONICLES OF THE AFRICAN GREAT LAKES REGION 2018 - e-book Filip Reyntjens (ed.)
BEDRIJFSWAGENS EN DUURZAME MOBILITEIT Anneloes Vandenbroucke, Aniss M. Mezoued & Joost Vaesen (red.)
COMPANIES AND SUSTAINABLE MOBILITY Anneloes Vandenbroucke, Aniss M. Mezoued en Joost Vaesen (Eds.)
THE AGE OF WOMEN Alexander De Croo
MOLENBEEK/MAALBEEK Sven Gatz

All books in this category