This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:22/06/2020

LOGES IN DE LAGE LANDEN

by: Hugo De Cnodder

De doelstelling van de vrijmetselarij bestaat er onder meer in te verenigen wat verdeeld is, maar tezelfdertijd koestert zij zelf een niet te miskennen verdeeldheid.

In het kleine Nederlandse taalgebied kent die verdeeldheid een complexe en asymmetrische verschijning: in het Noorden domineert een redelijk grote koepel passend in de Angelsaksische traditie met daarrond enkele kleinere organisaties, in het Zuiden mogen dan twee obediënties zich numeriek groot noemen, dominant zijn zij niet. De zichzelf liberaal noemende vrijmetselarij heeft er wel bij elkaar genomen een aandeel van 90%.

De tegenstelling is dus groot binnen de vrijmetselarij. De Nederlandse vrijmetselarij heeft door het nabuurschap en de gedeelde politieke belangen met het Verenigd Koninkrijk zeer snel een eigen profiel gesmeed; het Grootoosten der Nederlanden is de oudste koepel ter wereld vermits de United Grand Lodge of England slechts dateert van 1814.

Dit boek, Loges in de Lage Landen, en zijn auteur-samensteller Hugo De Cnodder, wil meer inzicht geven in deze ogenschijnlijk gescheiden werelden en hun geschiedenis. De lezer vindt informatie over de onderscheiden koepels (obediënties) en over de daaraan verbonden loges, en krijgt van een aantal leden ook de persoonlijke visie te horen over hun vrijmetselaarsbestaan. Het is een gids die bruggen bouwt waar dat mogelijk is en anderzijds een uitkijk biedt op wat onbereikbaar lijkt. Bovenal biedt dit boek inzicht voor wie van naderbij kennis wil maken met deze veelal onbekende materie. 

Een boek voor alle lezers die hun nieuwsgierigheid willen bevredigen, en meer wijsheid willen vergaren; nog altijd de eerste van zowel de klassieke als de christelijke deugden, en dus ook van de universele vrijmetselarij. (vrij naar Jef Asselbergh)

Standard
Price € 40,00

Details

LOGES IN DE LAGE LANDEN
Author(s): Hugo De Cnodder
ISBN: 9789057189760
Format: 17 x 24
Number of pages 620
Language: Dutch

About the author(s)

Hugo De Cnodder (Antwerpen, °1945) werd opgeleid en gevormd aan de Rijksnormaalschool te Lier en de Universiteit Gent. Zijn beroepsloopbaan ontwikkelde zich in de onderwijs- en vormingssector, eerst als leerkracht, nadien als directeur in het secundair onderwijs. In het verleden was hij cineast en sinds 2005 werkt hij uitsluitend als analoog zwart-witfotograaf. In 1979 werd hij ingewijd in de Antwerpse loge Marnix van Sint-Aldegonde, Grootloge van België, en ontplooide daarna een intens maçonniek curriculum in Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Nederland. Hij is sinds 2011 de contactpersoon voor België voor de Nederlandse stichting Ritus en Tempelbouw en is medewerker van haar tijdschrift Thoth. Sinds 2015 concentreert hij zich op een uitgebreide studie van het maçonnieke landschap van het Nederlandstalig gebied. Vanuit zijn opgedane inzichten zet hij zich in voor grensoverschrijdende contacten tussen broeders en zusters behorend tot alle bestaande Belgische en Nederlandse maçonnieke organisaties, zonder onderscheid.

More in this category

DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW Pierre Klees
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE J. M. Asselbergh & S. Warmoes
DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ J. M. Asselbergh & S. Warmoes
VRIJMETSELARIJ Rik Pinxten

All books in this category