This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > History > Royal Historical Commission > LA POLITIQUE POLONAISE À LA LUMIÈRE DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES BELGES (1939-1945) (kcg)
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:15/08/2021

LA POLITIQUE POLONAISE À LA LUMIÈRE DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES BELGES (1939-1945) (kcg)

by: Jozef ŁAPTOS, en collaboration avec Idesbald Goddeeris, Thierry Grosbois, Inga Kawka, Wojciech Prażuch en Przemysław Szczur

De publicaties van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis handelen doorgaans over het Belgische veiligheidsbeleid en de buitenlandse politiek. Dit volume focust echter op de Belgische diplomatie vanuit Europees perspectief. Enkele Belgische en Poolse historici namen immers het initiatief om de Belgische diplomatieke documenten te verzamelen die betrekking hebben op de Poolse inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog om de onafhankelijkheid van hun land te herstellen, dat onder de voet was gelopen door de Duitsers en de Sovjets. Het resultaat, bestaande uit 275 geannoteerde archiefstukken, stelt de lezer in staat om de Belgische reacties te volgen ten aanzien van de weerstand, de gewapende strijd en de diplomatieke initiatieven van de Polen, met inbegrip van het voorstel om een Centraal-Europese federatie op te richten, een idee waarvoor een mooie toekomst scheen weggelegd. De houding ten opzichte van de Poolse ontgoocheling veroorzaakt door de Britse en Amerikaanse toegevingen aan de Sovjet-Unie en van het catastrofale eindresultaat – de sovjetisering van Polen – is bijzonder revelerend: ze toont de politieke, intellectuele zelfs emotionele context waarin de Belgische kringen in ballingschap leefden, alsook de bronnen van de pro-Atlantische houding van België en zijn onvermoeibare inzet voor supranationale hergroeperingen.

Dit is een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. / Ceci est une publication de la Commission royale d'Histoire. / This is a publication of the Royal Historical Commission.

Standard
Price € 32,00

Details

LA POLITIQUE POLONAISE À LA LUMIÈRE DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES BELGES (1939-1945) (kcg)
Author(s): Jozef ŁAPTOS, en collaboration avec Idesbald Goddeeris, Thierry Grosbois, Inga Kawka, Wojciech Prażuch en Przemysław Szczur
ISBN: 9782870440216
Number of pages 493
Language: French

About the author(s)

Jo´zef Laptos is een Pools historicus. Hij behaalde zijn doctoraat aan Jagelloonse Universiteit van Krakow (1974) en doorliep daarna alle stadia van de academische loopbaan aan de Pedagogische Universiteit van Krakow. Bovendien was hij visiting professor aan de Sorbonne (2001), de universite´ van Aix-Marseille (2002-2004), de E´cole normale supe´rieure de Paris (2005) en de Universite´ libre de Bruxelles (2007). Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn diplomatieke geschiedenis, de geschiedenis van Belgie¨, de Europese integratie en de humanitaire hulp. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Dyplomaci II Rzeczypospolitej w s´wietle raporto´w Quai d’Orsay (1993) [De diplomaten van de Tweede Pools Republiek in het licht van de rapporten van de Quai d’Orsay], Historia Belgii (1995) [Geschiedenis van Belgie¨]; Historia malych pan´stw (ed., 2002) [Geschiedenis van de kleine staten]; met M. Misztal, American Debates on Central European Union 1942-1944 (2002); Belgia (2010) [Belgie¨]; Europa marzycieli (1940-1956) (2012) [Het Europa van de dromers]; Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski (1943-1947) (2018) [Humanitarisme en politiek. De hulp van de UNRRA aan Polen]. Hij werd benoemd tot Officier van de Leopoldsorde in 2007.


 

More in this category

HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETINS, VOL. 187, 2021 (kcg) Falco Van der Schueren, Christian de Borchgrave, Bert Verwerft & Amable Sablon du Corail
BANS ET EDITS POUR LA VILLE DE TOURNAI EN TEMPS DE PESTE (1349-1351) (kcg) Claire Billen en Marc Boone
MEMOIRES DES CAMPAGNES DE JEAN GHEERBRANT, MARECHAL DES LOGIS-CHEF AU XE REGIMENT DE HUSSARDS (1798-1808) (kcg) René Wilkin, Bernard Wilkin et Christian Remy (eds.)
HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 186, 2020 (kcg) Jean-Louis Kupper, Julien Maquet & Marc Boone
DE REKENINGEN VAN DE STAD BRUGGE (1280-1319) - DEEL 2, DERDE STUK (2020) (kcg) Stijn Meersseman, Maurice Vandermaesen, Katrien Vandewoude
HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS/BULLETIN, VOL. 185, 2019 (kcg)

All books in this category