This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy, philosophies & religions > HÖLDERLIN EN HEIDEGGER
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:20/03/2017

HÖLDERLIN EN HEIDEGGER

Een andere aanvang voor de filosofie

by: Eric Bolle

Onlangs verschenen de eerste vier delen van Martin Heideggers persoonlijke notities en dagboekaantekeningen, de Schwarze Hefte. Hierin stelt Heidegger dat er geen toekomst is voor de filosofie dan via de poëzie van Friedrich Hölderlin. In dit boek vergelijkt Eric Bolle Heideggers filosofie met Hölderlins werk. Hij concludeert dat hoe men ook over Heidegger moge denken, wij niet om zijn verhouding tot Hölderlin heen kunnen. Heidegger ontwerpt op basis van Hölderlins werk nieuwe wegen voor de filosofie.

Dit is geen onkritisch boek. Bolle vraagt zich af of er nog andere nieuwe wegen voor de filosofie zijn en bespreekt verschillende ‘andere aanvangen’ met Hölderlin. Daarom besteedt hij niet alleen aandacht aan Heideggers interpretaties van Hölderlin, maar ook aan die van Henrich en Birkenhauer. Tenslotte laat het boek ook een tiental filosofen aan het woord over de aanpak van het boek zelf en maakt zo de weg vrij voor een kritische zelfanalyse.

Door de ideeën van verscheidene filosofen weer te geven brengt deze inleiding op het thema mogelijke Hölderlin-recepties in de Lage Landen in kaart en stimuleert het verdere discussie. Over Hölderlin en Heidegger zijn we nog lang niet uitgepraat.

Standard
Price € 25,00

Details

HÖLDERLIN EN HEIDEGGER
Author(s): Eric Bolle
ISBN: 9789057185991
Number of pages 88
Language: Dutch

About the author(s)

Eric Bolle (°1954) is docent Duits aan Pleinschool Helder in Eindhoven. Hij studeerde Duits en filosofie in Leiden en Amsterdam en promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Amsterdam over Nietzsche. Bolle is auteur van verscheidene publicaties over filosofie, waaronder het boek Filosofie en leiderschap (ASP, 2011).

More in this category

HANNAH ARENDT INGEKLEURD I
OVER DE AANSPRAKEN VAN DEN MENSCH OP GELUK Ludo Abicht
9/11 Brecht Decoene
ECCE PHILOSOPHUS Tom De Mette, Willem Elias en Jean Pierre Vanhee
DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW Pierre Klees
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE J. M. Asselbergh & S. Warmoes

All books in this category