This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Political and sociological sciences > Social sciences > HET SYNDROOM VAN VERKAVELINGSVLAANDEREN
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:28/02/2014

HET SYNDROOM VAN VERKAVELINGSVLAANDEREN

Een radicaal pleidooi voor stedelijk wonen

by: Filip Canfyn

Urban Notebooks / Stadsschriften / Cahiers urbains  

De uitdaging van Vlaanderen bestaat erin om op korte termijn honderdduizenden nieuwe gezinnen te huisvesten, maar ook zijn ruimtegebruik, zijn energieverbruik en zijn mobiliteitslast onder controle krijgen.

Het huidige Verkavelingsvlaanderen, de breed uitgesmeerde suburbane habitat vol huizen-met-tuin in-volle-eigendom, het gewilde resultaat van antistedelijke traditie, verkeerde kleinschaligheidsdrang en gesubsidieerd pendelgedrag, kan niet meer als duurzame oplossing verkocht worden. Meer nog, Verkavelingsvlaanderen staat ook voor een nefaste vermiddenklassing, die eveneens moet ingedijkt worden. Die vermiddenklassing distantieert zich niet alleen van de stad, maar ook van de als stedelijk gebrandmerkte kansarmen, werklozen, niet-blanken en eenoudergezinnen, voelt zich beter maar ook bedreigd als hardwerkend huishouden met ruim perceel en wagenpark, en verdedigt het eigen ego- en etnocentrisch gedrag als goed voor de economie, voor de democratisering en dus voor het algemeen belang.

We moeten daarom de woonbanden met de stad weer bewust aanhalen, het stedelijk patrimonium weer bewoonbaar maken, binnen de stad weer betaalbaar verdichten, de stedelijke omgeving weer als collectieve woning verhuren. We moeten de stad weer écht van en voor iedereen maken, om er weer samen te wonen en te leven. Zo worden ruimte, energie, mobiliteit en centen gespaard. Zo wordt de samenleving hersteld. Zo wordt Vlaanderen genezen.

Dit boek toont overtuigend met ‘facts en figures’ het bestaan van dat Verkavelingsvlaanderen en die vermiddenklassing aan en onderbouwt vanuit verschillende invalshoeken het pleidooi voor stedelijk wonen.

De reeks Stadsschriften/Cahiers urbains/Urban Notebooks staat breed open voor onderwerpen die de stad en stedelijkheid onderzoeken en maatschappelijk in discussie brengen. De reeks wordt geleid door een interdisciplinair en interuniversitair samengestelde redactieraad die bestaat uit die bestaat uit Eric Corijn (hoofdredacteur), Jessica van de Ven (redactiesecretaris), Maarten Loopmans, Anne Winter, Rudi Janssens, Bas Van Heur, Stijn Oosterlynck en Sofie Vermeulen.


Standard
Price € 22,50

Details

HET SYNDROOM VAN VERKAVELINGSVLAANDEREN
Author(s): Filip Canfyn
ISBN: 9789057183959
Format: 15,5 x 24
Number of pages 134
Language: Dutch

About the author(s)

Filip Canfyn (°1959), afgestudeerd als ingenieur-architect, heeft gewerkt als architect, aannemer, projectontwikkelaar en ambtenaar. Gepassioneerd omgaan met ontwerpen, bouwen en wonen is de rode draad in zijn professioneel leven en in zijn vele randactiviteiten. Als organisator van woonseminars, als onafhankelijk deskundige van de Vlaamse Woonraad, als docent, als vastgoedexpert en als auteur van onder meer ‘Wonen aan 200.000 Euro all-in: betaalbaar, energiezuinig, goed ontworpen en in leefbare omgeving’ (2011) en ‘Bouwblokrenovatie. Praktische handleiding voor kwaliteitsverbetering woningen in kwetsbare wijken’ (2012) mengt hij zich graag, gevraagd en ongevraagd, in het debat over wie waar hoe zal wonen in de toekomst en over de rol van de stad in dat woonverhaal.

More in this category

CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS François Rinschbergh, Eva Swyngedouw & Jef Vlegels
DE HUMANE STAD Pieter Ballon, Cathy Macharis, Michael Ryckewaert
LA PLANIFICATION SANS LE PLAN Sarah Levy
BRUSSEL SCHRIJVEN / ÉCRIRE BRUXELLES Daniel Acke, Elisabeth Bekers
MOBILITÉ ET LOGISTIQUE À BRUXELLES Cathy Macharis, Frédéric Dobruszkes, Michel Hubert
MOBILITEIT EN LOGISTIEK IN BRUSSEL Cathy Macharis, Frédéric Dobruszkes, Michel Hubert

All books in this category