This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Other > Medical sciences > HET BEROEP KINESITHERAPEUT (HERZIENE EDITIE)
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:13/10/2019
Handbook

HET BEROEP KINESITHERAPEUT (HERZIENE EDITIE)

Beroepsorganisatie, juridische benadering & plichtenleer

by: Sven Gondry

Dit boek is bestemd als handboek bij de lessen Plichtenleer in de opleiding kinesitherapie aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

Na een korte introductie over de instellingen komen de sociale zekerheid, aansprakelijkheidsrecht, het medisch beroepsgeheim, de Wet Uitoefening Gezondheidszorg, de patiëntenrechten en de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (die 1 juli 2021 in voege treedt) aan bod, gevolgd door een beschouwing over ethiek en de specifieke deontologie van de kinesitherapeut.

Deze herziene uitgave houdt rekening met de diverse wetswijzigingen die al zijn doorgevoerd of die binnenkort in voege zullen treden.
Standard
Price € 32,00

Details

HET BEROEP KINESITHERAPEUT (HERZIENE EDITIE)
Author(s): Sven Gondry
ISBN: 9789057189067
Format: 17 x 24
Number of pages 198
Language: Dutch

About the author(s)

Sven Gondry is jurist, afgestudeerd aan de VUB in 1989. Hij behaalde in 2017 het postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij is advocaat (partner bij AdvoCare) en plaatsvervangend vrederechter. Daarnaast is hij gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Hij is lector Recht en Ethiek in de marketingopleiding (AP Hogeschool). Tot 2018 maakte hij deel uit van de Commissie Medische Ethiek in het UZ Brussel.

More in this category

FARMACOLOGIE VOOR VROEDVROUWEN (DERDE EDITIE) Gilles Faron & Dominique Bayot
200 JAAR HOMEOPATHIE Filip Van Beurden

All books in this category