This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Others > HAALBAAR OUDERSCHAP
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:30/06/2020
Handbook

HAALBAAR OUDERSCHAP

Methodiekhandboek inzake risicoclassificatie en onderzoek naar haalbaar ouderschap

by: Babette Potoms, Frank Van Holen, Femke Geers, Dominique Janssens en Johan Vanderfaeillie

Haalbaar ouderschap beschrijft een praktijkgerichte methodiek voor hulpverleners in de residentiële jeugdhulpverlening of pleegzorg die een terugkeer naar huis van een geplaatst kind overwegen. Deze methodiek is geen strak protocol, maar maakt hulpverlening op maat mogelijk.

Centraal staat een risicoclassificatie die alle beschermende en risicofactoren voor een geslaagde gezinshereniging onderzoekt en registreert. Ze gaat na of een gezinshereniging haalbaar is en geeft een beeld van de aspecten waarop gedurende de begeleiding gefocust moet worden. Het boek beschrijft verschillende hulpverleningsmodules. De verplichte modules richten zich op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, het waarborgen van veiligheid, het verbeteren van de ouder-kindrelatie, het versterken van het sociaal netwerk en het vergroten van vaardigheden gericht op emotieregulatie. De facultatieve modules zijn gericht op het bieden van praktische hulp en het vergroten van praktische vaardigheden, het leren oplossen van problemen en vergroten van inzicht in cognities en het vergroten van sociale vaardigheden. De hulpverlener kan de facultatieve modules inzetten wanneer er nood aan is. Zo ontstaat hulpverlening op maat.
Standard
Boek € 29,95
E-book € 29,95

Details

HAALBAAR OUDERSCHAP
Author(s): Babette Potoms, Frank Van Holen, Femke Geers, Dominique Janssens en Johan Vanderfaeillie
ISBN: 9789057189623
Format: A4
Number of pages 220
Language: Dutch

About the author(s)

Babette Potoms is master in de klinische psychologie. Ze werkte drie jaar als wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Psychologie van de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel combineert ze haar werk als psycholoog in een woonzorgcentrum met functies in een multidisciplinaire groepspraktijk en een groepspraktijk voor psychotherapie.

Frank Van Holen is directeur hulpverleningsbeleid bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en plaatsvervangend docent aan de vakgroep Psychologie van de Vrije Universiteit Brussel.  

Femke Geers is master in de psychologische wetenschappen, beleidsmedewerker bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Psychologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Dominique Janssens, master in de pedagogische wetenschappen, is werkzaam binnen de behandelpleegzorg bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Zij geeft opleidingen en begeleidt supervisies voor hulpverleners in verband met gedragsverandering en de praktijk van Geweldloos Verzet. 

Johan Vanderfaeillie is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gespecialiseerd in het domein van de jeugdhulpverlening.

 

More in this category

THE GDPR MADE SIMPLE(R) FOR SMES Lina Jasmontaitė, Alessandra Calvi, Renáta Nagy & David Barnard-Wills (eds.)
THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY STRATEGIES IN PORTS (Magali Geerts) Magali Geerts

All books in this category