This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > History > GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.

GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING

TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING

by: Stichting Auschwitz

Sinds meer dan 25 jaar geven de Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis twee keer per jaar hun tijdschrift uit. In die tijd heeft het blad steeds ingezet op actuele debatten over geschiedenis en herinnering, en telkens werd daarbij over disciplinaire grenzen heen gewerkt.

Vandaag merken we dat de thema’s die we al jarenlang aanboren, vragen oproepen die verder reiken dan het domein waarbinnen ze traditioneel worden bestudeerd. Of het nu gaat om herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen, musea, herinneringseducatie, romans, film, toneel of universitaire congressen: herinnering en getuigenis zijn nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving. De termen die ermee zijn verbonden (trauma, nunca más, grijze zone, exil, apartheid, Auschwitz …), zijn deel gaan uitmaken van ons cultureel erfgoed en onze culturele beleving. Ze zijn binnengedrongen in het dagelijkse taalgebruik en hebben hun stempel gedrukt op onze perceptie van de wereld die ons omringt.

Getuigen tussen geschiedenis en herinnering  is een uniek hybride blad, met zowel een academisch als een cultureel gedeelte. Elk nummer bestaat uit een aantal vaste onderdelen: in het midden bevindt zich een academische sectie met een thematisch dossier en varia; daarrond verschijnen culturele rubrieken en recensies van actuele publicaties of evenementen, een portfolio en een herinneringslabo. Het tijdschrift heeft dan ook de ambitie om een kritisch laboratorium te zijn waarbinnen gemeenplaatsen en clichés over herinnering en getuigenis aan de kaak worden gesteld.

Het tijdschrift is Nederlandstalige, telkens met een reeks artikelen in het Engels, maar verschijnt ook in het Frans. Met deze meertalige, maar ook multiculturele aanpak willen we een breder publiek aanspreken. We weten bovendien dat concepten en thema’s rond herinnering en getuigenis vaak gaan ‘reizen’ en zo nieuwe betekenissen krijgen. Ook hier wil het tijdschrift een experimentele ruimte creëren waarbinnen deze onderwerpen vanuit verschillende perspectieven belicht kunnen worden.

In dit project vormt Kazerne Dossin een partner voor de Stichting Auschwitz.

ISSN: 0776-0817


Teken hieronder in op ons GETUIGEN-jaarabonnement en je krijgt twee keer per jaar de nieuwe editie bij verschijning automatisch toegestuurd.

Een abonnementsformule geldt voor minimum één jaar. Het contract zal automatisch verlengd worden, tenzij het abonnement voor het komende jaar schriftelijk (via info@aspeditions.be) opgezegd wordt vóór 1 december van het huidige jaar.

 

Eerder verschenen nummers:

 

Standard
Price € 36,00

Details

GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING
Author(s): Stichting Auschwitz
Format: 19 x 23,5
Language:

About the author(s)

De Stichting Auschwitz werd in 1980 opgericht door de Belgische vriendenkring van gewezen politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië, met als eerste doelstelling de studie van de geschiedenis en de herinnering van de Holocaust en van de nazi-terreur, hun kennis, de overdracht van hun herinneringen evenals het bewaren van de archieven hen betreffende. Om haar projecten te verwezenlijken heeft de Stichting zich voorzien van een Centrum voor Studie en documentatie, de vzw Auschwitz in Gedachtenis. De twee instellingen beijveren zich gezamenlijk om enerzijds wetenschappelijk onderzoek en multidisciplinaire publicaties te bevorderen met het oog op een verdiept inzicht in de historische processen die hebben geleid tot de opkomst van het derde Rijk, de Holocaust en de nazi-terreur en anderzijds om pedagogische projecten, ten behoeve van educatieve instellingen in het bijzonder en van de samenleving in het algemeen, te ontwikkelen.

More in this category

FRANS FRANCKEN … AND HIS MILIEU Natasja Peeters and Ann Diels (eds.)
LES OUBLIÉS DE LA GUERRE Paul De Keulenaer
WAAR IS HITLER? Tim Trachet
GETUIGEN TUSSEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING NR. 130 (2020) Stichting Auschwitz
JOSEPH RYELANDT David Vergauwen
LE SUPRÊME HOMMAGE Christoph De Spiegeleer

All books in this category