This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Other > Medical sciences > FARMACOLOGIE VOOR VROEDVROUWEN (DERDE EDITIE)
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:20/10/2019
Handbook

FARMACOLOGIE VOOR VROEDVROUWEN (DERDE EDITIE)

Leidraad voor opleiding en dagelijkse praktijk

by: Gilles Faron & Dominique Bayot

Deze derde uitgave is volledig herzien door de auteurs en bevat nieuwe figuren en een update van de wetenschappelijke informatie.

Farmacologie voor vroedvrouwen is een onmisbaar instrument bij het voorschrijven van medicatie door vroedvrouwen. Vroedvrouwen spelen een steeds grotere rol bij het zelfstandig begeleiden van zwangerschappen. Het is dan ook een noodzaak dat ze op de hoogte zijn van de interacties van de zwangerschap met medicatie en van de invloed van geneesmiddelen op de zwangerschap. De lijst van geneesmiddelen die ze mogen voorschrijven is beperkt, maar de kennis die van hen verwacht wordt is dat allerminst.

Dit handboek is opgezet als een praktische leidraad voor de dagelijkse praktijk. Het richt zich zowel op vroedvrouwen die een basisopleiding volgen als op gediplomeerde vroedvrouwen die een specifieke opleiding moeten volgen om dezelfde bevoegdheden te krijgen.

De farmacologie die aan bod komt in dit boek laat niet enkel toe dat vroedkundigen op een zelfstandige manier de normale zwangerschap en de normale bevalling begeleiden, het boek bevat bovendien een uitgebreide farmacologische kennis over een brede waaier aan farmaca die vaak worden gebruikt tijdens de zwangerschap. De informatie is up-to-date en waar mogelijk evidence based. Het boek past dan ook in de hedendaagse gezondheidszorg, waar gestreefd wordt naar een protocollair handelen met uniforme afspraken.

Dit boek richt zich tot studenten vroedkunde, vroedvrouwen die de aanvullende cursus volgen om het recht op voorschrijven te verwerven en studenten geneeskunde.

 

Standard
Price € 29,95

Details

FARMACOLOGIE VOOR VROEDVROUWEN (DERDE EDITIE)
Author(s): Gilles Faron & Dominique Bayot
ISBN: 9789057189043
Format: 17 x 24
Number of pages 244
Language: Dutch

About the author(s)

Prof. dr. Gilles Faron is kliniekhoofd verloskunde in het UZ Brussel en docent farmacologie aan de Erasmushogeschool Brussel. 

Dr. Dominique Bayot is werkzaam in de kliniek Sint-Anna Sint-Remi en is eveneens docent farmacologie aan de ISEI Leonard Hogeschool in Brussel.

More in this category

HET BEROEP KINESITHERAPEUT (HERZIENE EDITIE) Sven Gondry
200 JAAR HOMEOPATHIE Filip Van Beurden

All books in this category