This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy > General philosophy > EEN STAD IS GEEN LAND...
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:02/05/2018

EEN STAD IS GEEN LAND...

Pleidooi voor de stedelijke revolutie (Paul Verbraekenlezing 2018)

by: Eric Corijn

De meerderheid van de mensen woont vandaag in een stedelijke omgeving. Met dat simpele feit wordt onvoldoende rekening gehouden, zeker wanneer het erom gaat de nodige maatschappelijke en politieke conclusies te trekken. Nochtans gaat het om één van de meest diepgaande herstructureringen in de geschiedenis van de mensheid. Het is al enkele decennia het onderzoeksonderwerp van Eric Corijn.

Dit boek bespreekt de belangrijkste kenmerken van de stedelijke transitie, zowel in Vlaanderen, als op wereldvlak. Er is een groeiend spanningsveld tussen steden en landen, zeker wanneer landen een protectionistische, nationalistische koers varen. Steden reageren ook beter op de drie grote planetaire uitdagingen: onze omgang met de natuur, de sociale ongelijkheid en de multiculturele samenleving. Daarom is het ook nodig de stadsgewesten meer bevoegdheden te geven om een duurzame, sociale en culturele transitie mogelijk te maken. Een lokale deeleconomie is één van de instrumenten om tot een nieuwe postnationale samenleving te komen. Een ware stedelijke revolutie! 

Op 9 april 2004 overleed Paul Verbraeken. Hij was een veelzijdig activist en vrijdenker die de kritische rede hoog in het vaandel droeg. Hij was veler vriend. Zijn naam is gegeven aan een jaarlijkse lezing met een eminent spreker over een brandend onderwerp. 

Standard
Price € 17,00

Details

EEN STAD IS GEEN LAND...
Author(s): Eric Corijn
ISBN: 9789057187476
Format: 13 x 21
Number of pages 70
Language: Dutch

About the author(s)

Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar Stadsstudies aan de Vrije Universiteit Brussel, stichter van de onderzoeksgroep Cosmopolis, Centre for Urban Research, ondervoorzitter van het Brussels Studies Institute en directeur van de Brussels Academy. Hij is lid van verschillende jury’s en commissies stadsvernieuwing, adviseur voor het Global Parliament of Mayors en auteur van meer dan 300 publicaties. Hij is ook actief deelnemer aan het maatschappelijk debat.

More in this category

PLATO LEZEN Emiliano Acosta
WIJS, GRIJS EN PUBER Jean Paul Van Bendegem
KUNST OF PORNOGRAFIE? Petra Van Brabandt en Hans Maes
LOOKING BACK TO LOOK FORWARD Niels De Nutte en Bert Gasenbeek (eds.)
REGELS VOOR ROBOTS Katleen Gabriels
THEORIE VAN DE RELIGIE Georges Bataille

All books in this category