This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Education > DIVERSITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:15/09/2021

DIVERSITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS

Van theoretisch kader naar praktijkgerichte verandering

by: Reinhilde Pulinx, Mieke Schrooten & Elke Emmers (red.)

Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze diversiteit nog te veel afwezig in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen zijn zich bewust van dit contrast, maar hoe doen we dat, meer diversiteit binnenbrengen in het hoger onderwijs en waar hebben we het dan precies over? Het gaat over diversiteit in de studentenpopulatie, maar ook in het personeelsbestand. Het gaat over toegankelijkheid voor studenten met een beperking, omgaan met meertaligheid en het ruimte geven aan niet-Westerse perspectieven in de opleidingen. Het gaat over aandacht hebben voor individuele noden en behoeften van studenten en personeelsleden en het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn plek vindt. Het gaat over het aanbieden van inclusief en kwaliteitsvol hoger onderwijs.

In dit boek laten we uiteenlopende stemmen uit Vlaanderen en Nederland aan het woord en bieden we zowel praktijkvoorbeelden als theoretische reflecties. Het boek spreekt alle actoren binnen het hoger onderwijs aan
– docenten, lerarenopleiders, studenten en ondersteunend personeel – en presenteert een toekomstgericht kader om werk te maken van diversiteit in het hoger onderwijs.

Diversiteit in het hoger onderwijs is ontstaan vanuit het netwerk ‘Docenten voor Diversiteit’, een groep van docenten uit het Vlaamse hoger onderwijs, die via samenwerking en uitwisseling de participatie van kansengroepen in het hoger onderwijs willen versterken.
Standard
Boek € 25,00
E-book € 17,00

Details

DIVERSITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS
Author(s): Reinhilde Pulinx, Mieke Schrooten & Elke Emmers (red.)
ISBN: 9789461171245
Format: 17 x 24
Number of pages 360
Language: Dutch

About the author(s)

Reinhilde Pulinx is senior onderzoeker bij expertisecentrum Inclusive Society – UCLL
Mieke Schrooten is docent en onderzoeker Sociaal Werk aan de Odisee Hogeschool en de Universiteit Antwerpen
Elke Emmers is hoofd van het expertisecentrum Inclusive Society – UCLL

More in this category

INLEIDING TOT DE AGOGISCHE WETENSCHAPPEN (herziene editie) Pieter Meurs
GEEN GEDACHTE GOD Walter Van Herck
STATISTICS FOR THE SOCIAL SCIENCES Pieter-Paul Verhaeghe
HAALBAAR OUDERSCHAP Babette Potoms, Frank Van Holen, Femke Geers, Dominique Janssens en Johan Vanderfaeillie
TAALCURSUS AFRIKAANS (HERZIENE EDITIE) Jana Peeters
ARABIC LANGUAGE CLASSES FOR ALL, NIV.1 - TEACHER BOOK Sami Azar en Mujahed Hattab

All books in this category