This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy, philosophies & religions > DEMOCRATIE EN EDUCATIE
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:01/04/2021
Handbook

DEMOCRATIE EN EDUCATIE

Over burgerschap en maatschappelijke verandering

by: Pieter Meurs

Democratie en educatie onderhouden een innige relatie met elkaar. Het ene begrip vooronderstelt het andere en vice versa. Het democratische paradigma impliceert een educatieve ruimte waarin burgers opgevoed worden om zelf vorm te geven aan de samenleving. Als ideaal ambieert educatie dan weer de ontwikkeling en (zelf)ontplooiing van mensen tot mondige burgers.

In dit wijsgerig-agogische werk gaat Pieter Meurs op zoek naar de normatieve implicaties van deze relatie. Tot wat soort burgers voedt de hedendaagse democratie mensen op? Wat betekent het om een ‘goede’ burger te zijn? Vertrekkend vanuit hedendaagse burger- en protestbewegingen analyseert hij de politieke betekenis van de huidige samenleving en gaat hij na welke gevolgen dit heeft voor begrippen als burgerschap, burgerschapseducatie en (het ideaal van) maatschappelijke verandering.
Standard
Boek € 18,00
E-book € 12,00

Details

DEMOCRATIE EN EDUCATIE
Author(s): Pieter Meurs
ISBN: 9789461171344
Format: 14,8 x 21
Number of pages 125
Language: Dutch

About the author(s)

Pieter Meurs studeerde Agogische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij is als docent verbonden aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert in nationale en internationale tijdschriften en is auteur van het wijsgerig-agogisch essay Tegen Verbeelding (2017) en van Inleiding tot de Agogische Wetenschappen (2019).

More in this category

POST-CORONA ECONOMICS Hans Geybels, ed.
9/11 Brecht Decoene
ECCE PHILOSOPHUS Tom De Mette, Willem Elias en Jean Pierre Vanhee
DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW Pierre Klees
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE J. M. Asselbergh & S. Warmoes
OVER FREUD Jacques Van Rillaer

All books in this category