This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy, philosophies & religions > Freemasonry > DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:11/12/2020

DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ

De actualiteit van haar Constituties van 1723

by: J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Vrij denken, vrije mening en Verlichting zijn termen die het in het debat over de evolutie van onze maatschappij sinds 9/11 goed doen. Voor vrijmetselaars behoren zij echter al drie eeuwen tot de grondslagen van hun beleving en werking, samen met tolerantie en de betrachting van een broederlijke mensheid. Rond die waarden verenigt de vrijmetselarij al die tijd mensen die behoren tot allerlei gezindtes. Niet elke autoriteit was daar gelukkig mee, meer nog, het werd haar zelfs verweten. Hoe de vrijmetselarij er in slaagt mensen bijeen te brengen ondanks dat zij verschillend zijn, is voor velen een vraag die onbeantwoord blijft terwijl de grondtekst die dat antwoord biedt nooit een geheim geweest is. Vandaag nog minder dan vroeger want in dit boek wordt hij u voorgesteld in de taal van vandaag maar met de nodige historische toelichting over waarom en hoe hij tot stand gekomen is en hoe hij de instrumenten voor de werking van een democratie geleverd heeft. Een tekst uit 1723 blijkt nog bijzonder bruikbaar te zijn driehonderd jaar later.


"Voor de echt geïnteresseerde Vrijmetselaar, een must om te lezen, om de vele opinies – waarheden en onwaarheden – over de 'Constituties' aan de bron te toetsen. Het wordt voor mij een naslagwerk.” – Br:. Bibliothecaris

 

Standard
Price € 25,00

Details

DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ
Author(s): J. M. Asselbergh & S. Warmoes
ISBN: 9789461170361
Format: 16 x 24
Number of pages 140
Language: Dutch

About the author(s)

Joseph Asselbergh en Steven Warmoes zijn bij het verschijnen van dit boek meer dan 30 jaar vrijmetselaar, waren beiden voorzittend meester van hun loge en werden later gelijktijdig grootmeester van het Grootoosten van België respectievelijk de Grootloge van België.

Vertrouwd met de ervaring van vandaag leggen ze voor vrijmetselaar en buitenstaander de wortels bloot van een van de eerste vrije verenigingen binnen onze cultuur.

More in this category

DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW Pierre Klees
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE J. M. Asselbergh & S. Warmoes
VRIJMETSELARIJ Rik Pinxten
LOGES IN DE LAGE LANDEN Hugo De Cnodder

All books in this category