This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Philosophy > DE SCHOOL VAN HET VRIJE DENKEN
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:25/04/2019

DE SCHOOL VAN HET VRIJE DENKEN

Een humanistische visie op het Vlaamse onderwijs

by: Jimmy Koppen

Voor een humanist heeft het onderwijs als doel om kritische burgers te vormen. Deze zullen hun plaats zullen innemen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen. Maar is dit een realistische verwachting? Vrijzinnig humanist Jimmy Koppen gaat in dit essay dieper in op allerhande vragen en bezorgdheden. Bestaat er iets als een ideale school? Hoe garanderen we gelijke onderwijskansen, ongeacht herkomst en sociaal-economische achtergrond van leerlingen? Wat kunnen we nog vragen aan onze leerkrachten en waar botsen we op de grenzen? Bestaat onderwijsvrijheid nog? En wat doen we met al die onheilsberichten die opduiken in media en onderzoeksrapporten? Een humanist kan niet langs de zijlijn toekijken. Hij of zij moet zich mengen in het debat over onderwijs en standpunten innemen die het ideologische, het economische en levensbeschouwelijke overstijgen.

De school van het vrije denken bekijkt het Vlaamse onderwijs met een humanistische blik, wars van politieke denkkaders. 

 

Standard
Price € 18,95

Details

DE SCHOOL VAN HET VRIJE DENKEN
Author(s): Jimmy Koppen
ISBN: 9789057188541
Format: 15 x 22

About the author(s)

Jimmy Koppen is doctor in de geschiedenis, raadgever onderwijs voor Open Vld en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en UGent. In dit essay spreekt hij als vrijzinnig humanist.

Hij is lid van de humanistische denktank Kwintessens, waarvan dit essay de eerste publicatie in een nieuwe reeks is.

More in this category

DE MAAKBARE MORAAL Yoni Van Den Eede en Karl Verstrynge (red.)
THEORIE VAN DE RELIGIE Georges Bataille
'ANONIEM' IS EEN VROUW Jean-Jacques Amy
HOMO ROBOTICUS EN An Jacobs, Lynn Tytgat, Michel Maus, Romain Meeusen en Bram Vanderborght (ed.)
INLEIDING TOT DE AGOGISCHE WETENSCHAPPEN Pieter Meurs
DE SOCIAALDEMOCRATIE IS DOODZIEK (Paul Verbraekenlezing 2019) Vincent Scheltiens

All books in this category