This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:19/04/2022
GPRC

DE ESSENTIËLE ECONOMIE

Motor voor een sociaal-ecologische transitie

by: David Bassens & Sarah De Boeck (red.)

De wereldwijde Covid-19-crisis die ook de Belgische samenleving in haar greep hield sinds 2020, heeft onze dagelijkse afhankelijkheid van een aantal economische sectoren pijnlijk duidelijk gemaakt. Zorg, onderwijs, openbaar vervoer, voedsel, energie en water, en huisvesting werden al snel erkend als ‘essentiële sectoren’ die dienden ‘open’ te blijven tijdens terugkerende periodes van lockdown. Hetzij omwille van de onmiddellijke bestrijding van het virus, of omdat deze sectoren bij consensus als cruciaal voor de sociale reproductie van huishoudens werden geacht. Waar sectorale indelingen doorgaans het domein van economen zijn, werden dergelijke definities plots onderwerp van het publieke debat. De crisis is bijgevolg niet alleen een moment van dringende politieke actie om de economische meubelen uit een brandend huis te redden. Neen, de crisis nodigt ons eens te meer uit om het debat te voeren over welk soort economie we collectief wensen te redden en wat de rol van de essentiële economie hierin is.

Dit boek beargumenteert dat de essentiële economie de basis vormt van een nieuw sociaal contract tussen burger en staat van waaruit een sociaal rechtvaardige en ecologische transitie kan worden gelanceerd.
Standard
Boek € 25,00
E-book € 20,00

Details

DE ESSENTIËLE ECONOMIE
Author(s): David Bassens & Sarah De Boeck (red.)
ISBN: 9789461171191
Format: 17x24
Number of pages 264
Language: Dutch

About the author(s)

DAVID BASSENS is hoofddocent Economische Geografie en co-directeur van Cosmopolis, Centre for Urban Research. Hij is lid van het Foundational Economy Collective, bestuurslid van FinGeo – The Global Network on Financial Geography en co-directeur financialization bij GaWC – The Globalization and World Cities Research Network.

SARAH DE BOECK is directeur Territoriale Kennis bij Perspective.Brussels en lid van het Foundational Economy Collective. Hiervoor werkte ze als onderzoeker bij Cosmopolis, Centre for Urban Research, en als directeur van een Brusselse non-profit organisatie. 

Met bijdragen van Nele Aernouts, Tessa Avermaete, David Bassens, Yelter Bollen, Kobe Boussauw, Sarah De Boeck, Pedro De Bruyckere, Liesbeth De Donder, Laura Deruytter, Koos Fransen, Griet Juwet, Octavia Kint, An-Sofie Smetcoren, Eva Van Eenoo en Greg Van Elsen. 

 

 

More in this category

INCLUZED Joeri Vancoillie, Loes Ory & Reinhilde Pulinx (red.)
SOFT SKILLS IN ONDERNEMERSCHAP Pieter Vandekerkhof & Marc Beenders
ADVIESPOCKET WANBETALERS EFFICIËNT AANPAKKEN (UNIZO) UNIZO
LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021) Sarah De Boeck
MANAGERIAL ECONOMICS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS (5th revised edition) Marc Jegers
ADVIESPOCKET ZAKENDOEN MET DE OVERHEID (UNIZO)

All books in this category