This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:06/12/2020

ALLES KAPOT!

Een pleidooi voor natiebouw

by: Anton Van Dyck

Weer een essay over identiteit. Weer een auteur die een pleidooi voert over het belang ervan, die de geschiedenis gebruikt om de toekomst te rechtvaardigen en een toverformule presenteert die al onze problemen eensklaps zal oplossen. Of dat effectief zo is, is aan de lezer om te bepalen.

Alles Kapot! vertrekt vanuit het idee dat mensen nood hebben aan (een) identiteit. Hoewel dit niet nieuw is, valt de koudwatervrees op bij onze beleidsmakers om ermee aan de slag te gaan. De discussies rond diversiteit hebben immers een scherp randje. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, maar dat onze vrijheid eindigt waar die van een ander begint, daar kunnen we niet omheen. Dit essay maakt de balans op. De voorgestelde oplossingen zijn soms wat excentriek, maar België is niet voor niets het land van het surrealisme. Ceci n’est pas une solution.

Gelezen en goed bevonden: 

Alles kapot! is net wat we nu nodig hebben; een constructieve destructie. En dan nog wel op het mijnenveld van de identiteitspolitiek en het waardendebat. Anton Van Dycks fris pleidooi voor antifragiliteit is net zo goed een pleidooi voor een robuust opgangsdenken. Dus, vooruit, omhoog, en samen begint bij jezelf. Met slopen, kappen, bouwen en de aanstekelijke blijmoedigheid van dit essay. 
- Hind Fraihi

Als we een natie willen bouwen, moeten we de moed durven opbrengen te gaan voor het onzekere, bij onszelf te verkennen wat we nog niet weten”, schrijft Anton Van Dyck in dit prikkelende essay over natiebouw en identiteit. Alles kapot! is een tot nadenken stemmende reflectie over begrippen die we veel te vaak achteloos in de mond nemen, in de politiek zowel als in het dagelijkse leven.  - Caroline Pauwels
Standard
Boek € 17,50
E-book € 11,60

Details

ALLES KAPOT!
Author(s): Anton Van Dyck
ISBN: 9789057189975
Format: A5
Language: Dutch

About the author(s)

Anton Van Dyck is mensenrechtenlobbyist bij deMens.nu, de koepel voor vrijzinnige verenigingen in Nederlandstalig België. In 2018 onderzocht hij de toepassing van artificiële intelligentie binnen de rechterlijke macht aan de Britse Queen Mary University of London (QMUL). In zijn thuisdorp, Dilbeek, is hij wereldberucht sjoelbakspeler.

More in this category

MINORITIES, BELONGING AND VALUES Heleen Touquet (ed.)
LATEN WE ONS MASSAAL BEMOEIEN MET ECONOMIE (Paul Verbraekenlezing 2021) Sarah De Boeck
MIGRATION, EQUALITY AND RACISM Ilke Adam, Tundé Adefioye, Serena D’Agostino, Nick Schuermans and Florian Trauner
MIGRATIE, GELIJKHEID EN RACISME Ilke Adam, Tundé Adefioye, Serena D’Agostino, Nick Schuermans and Florian Trauner
DE SPELREGELS VAN DE DEMOCRATIE - 4E HERZIENE EDITIE Stefaan Fiers & Steven Van Hecke
WHAT VALUES, WHOSE VALUES Heleen Touquet (ed.)

All books in this category