VUBPRESS (Brussels University Press) is een dynamische en pluralistische academische uitgeverij, die in het ontsluiten van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke kennis haar prioritaire doelstelling ziet.

Als universitaire imprint van ASP (Academic & Scientific Publishers) verzorgt VUBPRESS academische, wetenschappelijke, informatieve en educatieve publicaties in een breed spectrum van onderzoeksdomeinen en houdt de vinger aan de pols van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het fonds bestaat onder meer uit wetenschappelijke werken voor gespecialiseerde doelgroepen, populair-wetenschappelijke werken voor een breed lezerspubliek, cursusboeken, verslagboeken, proefschriften, rapporten, tijdschriften en uitgaven voor professionals.

VUBPRESS is de bevoorrechte partner van de Vrije Universiteit Brussel (www.vub.ac.be), met wie zij in 2006 een licentieovereenkomst tot samenwerking op het vlak van academische publicaties heeft afgesloten. VUBPRESS onderschrijft met haar publicaties de wetenschappelijke en filosofische premisses van de Vrije Universiteit Brussel, met haar nadruk op een onbevangen en kritische rationaliteit en het principe van vrij onderzoek.

De wetenschappelijke en redactionele kwaliteit van de VUBPRESS-publicaties wordt gewaarborgd door een interdisciplinair samengestelde editorial board, onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Marc Van den Bossche. Afzonderlijke publicatiereeksen binnen het VUBPRESS-fonds, zoals bv. de reeks Criminologische studies, de reeks IES (studies van het Institute for European Studies), de reeks BRIO (publicaties over Brussel) enz., werken met eigen, gespecialiseerde en interuniversitair samengestelde redactieraden.

VUBPRESS publiceert werken in het Nederlands, Engels en Frans. Voor de verspreiding van het brede en internationaal gerichte portfolio werkt VUBPRESS onder de koepel van ASP samen met internationale distributiepartners zoals IPG (Independent Publishers Group) en Dilisco.

VUBPRESS geeft met nadruk prioriteit aan een professionele en persoonlijke begeleiding en ondersteuning van haar auteurs en partners.
VUBPRESS biedt waar opportuun eveneens logistieke en promotionele ondersteuning aan evenementen waarbij auteurs en partners in het kader van een publicatieproject betrokken zijn.

Reeksen

Net als het moederbedrijf ASP, werkt VUBPRESS op een structurele manier samen met diverse organisaties en instellingen, waaronder bv. het Joods Museum van Deportatie en Verzet.

Binnen het fonds van VUBPRESS verschijnt een groot aantal publicaties gegroepeerd in de vorm van reeksen, redactioneel aangestuurd en gecontroleerd door gespecialiseerde en vaak interuniversitair samengestelde redactieraden. Voorbeelden van dergelijke reeksen zijn: de reeks Criminologische studies, de reeks IES (studies van het Institute for European Studies), de reeks BRIO (publicaties over Brussel), de reeks Onderwijs en samenleving (publicaties door het IDLO over didactiek), de reeks Crosstalks, de reeks Tweespraak Vrouwenstudies (genderstudies van het RHEA), enz.

Focus als garantie voor kwaliteit

Net als het moederbedrijf ASP, verzorgt VUBPRESS academische, wetenschappelijke, informatieve en educatieve publicaties in een 20-tal onderzoeksdomeinen. De focus op een beperkt aantal domeinen en de samenwerking met een of meerdere gespecialiseerde editors per domein, staan garant voor de redactionele kwaliteit van de uitgaven.

Momenteel legt VUBPRESS zich toe op de volgende domeinen (in alfabetische volgorde):

 • Architectuur en ontwerpwetenschappen
 • Communicatie en Media
 • Didactiek en Agogiek
 • Economie en Management
 • Filosofie en Levensbeschouwing
 • Geschiedenis
 • Gezondheid en Welzijn
 • ICT en Computerwetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Kunst en Cultuur
 • Medische wetenschappen
 • Natuur en Milieu
 • Politieke en Sociale wetenschappen
 • Psychologie
 • Recht en Criminologie
 • Sport en Lichamelijke opvoeding
 • Taal- en Letterkunde
 • Wetenschap en Wiskunde

Peer review

De wetenschappelijke en redactionele kwaliteit van de VUBPRESS-publicaties wordt gewaarborgd door een interdisciplinair samengestelde editorial board, onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Marc Van den Bossche.
Afzonderlijke publicatiereeksen binnen het VUBPRESS-fonds, zoals bv. de reeks Criminologische studies, de reeks IES (studies van het Institute for European Studies), de reeks BRIO (publicaties over Brussel), de reeks Onderwijs en samenleving (studies over didactiek door het IDLO), de reeks Tweespraak Vrouwenstudies (genderstudies door het RHEA), de reeks Crosstalks enz., werken met eigen, gespecialiseerde en al dan niet interuniversitair samengestelde redactieraden.

Distributie en marketing

De publicaties van VUBPRESS worden efficiënt gedistribueerd en gepromoot via eigen kanalen en via samenwerking met externe commerciële partners.

Voor internationale distributie en vertegenwoordiging van Engelstalige titels heeft VUBPRESS als imprint van ASP een samenwerkingsakkoord met distributeur IPG (Independent Publishers Group).
Voor internationale en Belgische distributie van Franstalige titels wordt samengewerkt met de Franse distributeur Dilisco.

Daarnaast beschikt VUBPRESS als imprint van ASP en in synergie met Uitgeverij Politeia en de overheidsdatabank databank Pinakes over uitgebreide databanken, die een gerichte en efficiënte nationale en internationale marketing mogelijk maken.

De publicaties van VUBPRESS zijn zichtbaar en beschikbaar op internet, via de eigen website en bijbehorende webshop, via internetboekhandels als proxis.com en bol.com (vanaf januari 2009), en internationaal via amazon.com (inbegrepen de dienst Amazon Inside Search) en via Google Book Search.