Home > Boeken > > KOLOMMEN VAN HARMONIE (+CD)
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.
Verschijningsdatum: 15/11/2015

KOLOMMEN VAN HARMONIE (+CD)

door David Vergauwen

Muziek speelde een belangrijke rol in het maçonnieke leven van het negentiende-eeuwse Brussel. Deze studie gaat na welke het repertoire was dat in tempels of tijdens banketten werd gezongen en gespeeld, wie er bij betrokken was en hoe deze muziek relevant was zowel voor de vrijmetselaars en voor de buitenwereld.

Historicus David Vergauwen brengt in dit boek de carrières van in het totaal 365 individuen samen die in Brussel actief waren tijdens de negentiende eeuw als professioneel muzikant en vrijmetselaar. Meer dan 150 maçonnieke ‘chansons’ werden geanalyseerd op hun maçonnieke, sociale en politieke boodschappen, waarbij ook de carrières van enkele van de bekendste Brusselse maçonnieke ‘chansonniers’ werden uitgediept. Er wordt aandacht geschonken aan een dozijn ontdekte partituren en er wordt ingegaan op de rol en de betekenis van muziek tijdens het maçonnieke ritueel.

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van uniek maçonniek bronnenmateriaal, waaronder het archief van Moskou in het MADOC en de privéarchieven van de twee oudste actieve Brusselse loges. In de zoektocht naar de betekenis van de muziek binnen de vrijmetselarij is er een bijzondere aandacht voor de rol en de positie van de maçonnieke musicus en hoe deze verankerd was in het muzikale leven van de hoofdstad. Op die manier wordt er ook ingegaan op de rol die vrijmetselarij speelde in het bredere culturele leven van de Belgische hoofdstad. Het geheel levert een ongewoon kleurrijk beeld op van de muzikale cultuur van de Brusselse vrijmetselarij, zowel binnen als buiten de tempelmuren.

Boekenbeurs 2017

Het boek wordt vergezeld van een cd met de maçonnieke rouwcantate voor Leopold I van Karel-Lodewijk Hanssens, uitgevoerd door Metropolis Orkest & Koor onder leiding van Jaak Gregoor.

Standaard
Prijs € 58,80

Details

KOLOMMEN VAN HARMONIE (+CD)
Auteur(s): David Vergauwen
ISBN: 978 90 5718 170 2

Over de auteur(s)

Meer in deze rubriek