DE CONSTRUCTIE VAN HET MIGRANTENPROBLEEM

Séries : ASP editions
En stock
€ 45,00
ISBN: 9789057185557
576 pages
Date de parution: 24-10-2016

DE CONSTRUCTIE VAN HET MIGRANTENPROBLEEM

Een geschiedenis
Paul De Roo

Er blijkt vandaag in de omgang tussen mensen geen onderwerp te bestaan dat zo aantrekkelijk is als dat van ‘de vreemdelingen’. Zowat iedereen moet daar zijn mening over kwijt. En dat is niet alleen omdat migratie uitgegroeid is tot een van de belangrijkste politieke issues. Of omdat het de katalysator zou zijn van tegenstellingen en conflicten.

In het tumult van de plotse toevloed van asielzoekers vergeten we dat de westerse samenlevingen reeds ruim 50 jaar worstelen met ‘het migrantenprobleem’. Al sinds zo lang worden we geconfronteerd met vraagstukken van integratie, veiligheid, tewerkstelling, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs van migranten en nieuwkomers. Velen ervaren de komst van migranten nog steeds als een bedreiging. Zij vinden dat ze de samenleving niet van buitenaf 'bedreigen', maar er middenin zitten. Die confrontatie vormt voor velen een bedreiging die de grenzen van de tolerantie te boven gaat.

Paul De Roo beschrijft de geschiedenis van ‘het migrantenprobleem’ vanaf de komst van de gastarbeiders na de Tweede Wereldoorlog tot aan de toevloed van asielzoekers in de zomer van 2015. Het blijken zeer wisselende politieke en maatschappelijke strategieën geweest te zijn die ertoe geleid hebben dat wij vandaag een ‘migrantenprobleem’ hebben. In de jaren 1980 was er de hoop dat het allemaal vanzelf zou gaan, maar al kort daarna werd met die verdraagzaamheid schoon schip gemaakt. Na de bewuste Zwarte Zondag van november 1991 zou de Koninklijke Commissaris voor de Migranten werk maken van een gastvrije en verdraagzame samenleving. Nog geen 20 jaar later ligt de bal in het kamp van de migranten. Aan de vermeende toestand van continue bedreiging die de autochtonen een gevoel van onveiligheid bezorgt, moet een einde gemaakt worden. Integratie en assimilatie zijn weer helemaal terug van weggeweest.

 

Paul De Roo (1952) is doctor in de Politieke Wetenschappen. Tot 2012 was hij als docent verbonden aan de Arteveldehogeschool te Gent. Hij deed historisch onderzoek naar de invloed van het sociaal werk op de ontwikkeling van ‘het migrantenprobleem’ in de naoorlogse tijd. Momenteel is hij medewerker van de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Publications récentes

MUITERIJ AAN BOORD! MAARTEN LUTHER SOUS LE SIGNE DU PROGRÈS