BURKE

Series : ASP editions
Available
€ 29,95
ISBN: 9789057186240
300 pages
Publishing date: 20-04-2017

BURKE


Andreas Kinneging, Paul De Hert, Maarten Colette

Wie en wat was Edmund Burke? Burke is een referentie in vele discussies over het conservatisme. Hij is vooral bekend door zijn Reflections on the Revolution in France (1790) waarin hij op scherpe wijze kritiek uitoefent op een modern, nieuw en radicaal idee van revolutie en op de details van de Franse Revolutie.

Burke bekoort al decennialang. Hij had een hekel aan bepaalde filosofen en wilde de Britten behoeden voor te veel experimenten in de politiek. Dus zette hij alle zeilen bij om iedereen ervan te overtuigen dat de Engelsen ‘geen discipelen van Voltaire en geen bekeerlingen van Rousseau’ zijn. Wat zit er achter het behoudsgezinde van Burke? Is Burke een verlanger in een wereld die teleurstelt? Is de geschiedenis ooit voltooid? Als het niet ontdekte onbekoorlijk is en het zichtbare aan het oog moet worden onttrokken, moeten er dan nog nieuwe bladzijden geschreven worden? Vanwaar precies de fascinatie voor Burke vanuit het conservatisme?

Burke is uitstekend bruikbaar in moderne debatten over democratie, globalisering, cultuurpessimisme, vooruitgangsfundamentalisme, de status van het mensenrechtenrecht, de achteruitgang van het fatsoen en de terugkeer van het populisme, ook in Europa.

In Burke bekijken twaalf auteurs welke stempel deze achttiende-eeuwer heeft gedrukt op het denken over politiek, mens en maatschappij. Zij gaan daarbij voorbij aan alle bestaande kwalificaties. Is Burke een politiek filosoof te noemen? Zijn Burkes tegentijdse beschouwingen actueler dan ooit? Welke pennen bracht hij in beroering? Ook Burkes esthetica komt in deze uitgave aan bod.

Met bijdragen van Coen Brummer, Maarten Colette, Paul De Hert, Bart De Wever, Jasper Doomen, Michael Funk Deckard, Michel Huysseune, Andreas Kinneging, Bart Jan Spruyt, Matthias Storme, Koen Vermeir en Jozef Waanders.

Recent publications

DE ZINNEN VAN HET LEVEN KAPPEN AAN DE RUWE STEEN VRIJZINNIG HUMANISME IN TIJDEN VAN GLOBALE OPWARMING