MEEST RECENT PUBLICATIES IN DIT FONDS

KIJK OP KIEZEN. EEN STAPPENPLAN VOOR STUDIE - EN BEROEPSKEUZE - HERZIENE EDITIE LEERPLAN WERELDORIËNTATIE GO! DESCARTES' DROOM COMMUNICATIE OP SCHOOL

OVERIGE RECENTE PUBLICATIES IN DIT FONDS

LEERPLAN NEDERLANDSE TAAL OVSG

Klik hier voor meer informatie over deze reeks

Nieuwe imprint bij ASP: ASP onderwijs

Op 1 januari 2014 werd het onderwijsfonds van uitgeverij Politeia overgedragen aan zusteruitgeverij ASP. De nieuwe naam van dit fonds, bestaande uit de onderwijspublicaties die tot nu toe onder de naam Politeia verschenen, is ASP onderwijs. We zijn blij u het nieuwe logo te kunnen presenteren.

ASP onderwijs bevat uitgaven voor het leerplichtonderwijs en voor het deeltijds kunstonderwijs. De publicaties richten zich op alle netten. Ze zijn bestemd voor directies en middenkader van scholen, centra, academies en CLB’s, leerkrachten, leden van schoolbesturen, pedagogisch adviseurs en begeleiders, inspectie, lerarenopleiders, nascholingsdiensten, …

Beide uitgeverijen zijn gevestigd in de Ravensteingalerij, dus het besteladres wijzigt niet. Wat wél verandert, is de naam van de leverancier en het rekeningnummer waarop de betalingen moeten gebeuren. Betalingen gebeuren vanaf 1 januari 2014 op naam van ASP (Academic & Scientific Publishers) op het rekeningnummer 068-2467994-50.

Belangrijk: Politeia blijft de uitgever en leverancier voor alle andere publicaties voor lokale besturen en organisaties. Alleen de onderwijspublicaties van Politeia worden ondergebracht bij ASP.