INTERMODAAL BINNENVAARTVERVOER

Reeks : VUBPRESS
In voorraad
€ 24,95
ISBN: 9789054878681
208 pagina's
Verschijningsdatum: 05-12-2011

INTERMODAAL BINNENVAARTVERVOER

Economische en ecologische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen
Cathy Macharis, Tom van Lier, Ethem Pekin, Alain Verbeke

Intermodaal binnenvaartvervoer betreft goederenvervoer waarbij verschillende transportmodi, namelijk weg en binnenvaart, gecombineerd en geïntegreerd worden zodat gebruikersgerichte deur-tot-deurdiensten worden aangeboden die kunnen concurreren met unimodaal wegvervoer. De maatschappelijke voordelen van intermodaal vervoer zijn belangrijk: vermindering van congestie op de wegen en meer milieuvriendelijk transport. Tijdens de voorbije twee decennia heeft de intermodale binnenvaarttransportmarkt een spectaculaire groei gekend. Tevens is er een toenemend socio-politiek bewustzijn ontstaan over de noodzakelijkheid om het intermodaal vervoer verder te stimuleren. In dit boek onderzoeken de auteurs hoe intermodaal vervoer past in een duurzaam transportbeleid en in het verder versterken van Vlaanderen als slimme draaischijf.

In een eerste hoofdstuk wordt de evolutie van de binnenvaart in het algemeen beschreven. In een tweede hoofdstuk wordt de intermodale transportsector voorgesteld. Hierbij worden de betrokken actoren, de kostprijs, het terminallandschap en de transportmarkt besproken. Hoofdstuk 3 zoomt in op de milieuaspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer. Hoofdstuk 4 geeft weer hoe het kan passen in een duurzaam transportbeleid. Aan de hand van een locatie-analyse model voor de locatie van intermodale terminals, wordt in hoofdstuk 5 aangegeven hoe locatiebeslissingen in de toekomst beter ondersteund kunnen worden en wat de effecten zijn van verschillende types van maatregelen om deze sector verder te stimuleren. In hoofdstuk 6 wordt tot slot aangegeven hoe intermodaal vervoer past binnen het logistiek weefsel van Vlaanderen en dit aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Recente publicaties

ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING - DERDE EDITIE LEGAL ASPECTS OF DOING BUSINESS WITH CHINA HAPPONOMY - ROADMAP NAAR UTOPIA