GRENZEN, GEWELD EN GENDER

Series : Vrouwenstudies
Available
€ 21,95
ISBN: 9789054876144
158 pages
Publishing date: 01-01-2010

GRENZEN, GEWELD EN GENDER

Internationale betrekkingen feministisch bekeken
Machteld De Metsenaere, Joke Wiercx

Door de Tweespraak Vrouwenstudies  maakt RHEA-Onderzoekscentrum Gender en Diversiteit van de Vrije Universiteit Brussel de meerwaarde van genderstudies toegankelijk voor een breder publiek. Deze uitgave verduidelijkt wat de inhoudelijke ontmoeting van genderstudies en internationale betrekkingen aan nieuwe inzichten oplevert.

Ofschoon statelijke grenzen nog steeds een cruciale rol spelen in de internationale betrekkingen, worden deze stilaan meer permeabel. Geweld stopt niet aan staatsgrenzen. De conflicten in Centraal-Afrika, de groei van internationaal terrorisme en toenemende mensenhandel zijn recente illustraties. Niet enkel staatsgrenzen worden overschreden. Ook de grenzen tussen de publieke en de private sfeer zijn zeer transparant. De wijze waarop politiek tot diep in de privésfeer doordringt, maakt het 'persoonlijke' tot 'politiek'. Het gebruik van verkrachtingen als oorlogswapen bewijst meteen de gegenderdheid van oorlogsgeweld.
Een andere specifieke grensoverschrijdende internationale politieke activiteit is deze van de ontwikkelingssamenwerking. Lange tijd was deze genderblind. In het voorbije decennium is doorgedrongen dat ontwikkeling ook en vooral mobilisatie van vrouwen vraagt. Competenties van vrouwen werden slechts recent erkend en gevaloriseerd in het domein van de diplomatie. In vijf bijdragen buigen academische en professionele experts uit binnen- en buitenland zich over elk van deze aspecten.

De bundel besluit met een samenvatting van een debat tussen onderzoekers en experts vanuit het werkveld (Gily Coene, Aline Remael, Gerrit Spriet en Beatrix Van Hemeldonck o.l.v. Elke van den Brandt). Hierin zoeken zij onder meer naar de rol die voor het feminisme is weggelegd op het internationale domein.

Recent publications

ONGEHOORD POPULISME VRIJZINNIG HUMANISME IN TIJDEN VAN GLOBALE OPWARMING TEGEN RADICALISERING