DE SAMENLEVING IN BEWEGING

Series : ASP editions
Sold out
€ 27,95
ISBN: 9789057181689
208 pages
Publishing date: 25-10-2012

DE SAMENLEVING IN BEWEGING

België op weg naar duurzame ontwikkeling?
Bernard Mazijn, Nadine Gouzée

Beweegt de Belgische samenleving twintig jaar na de Aardetop (1992) in de richting van duurzame ontwikkeling? Of bevinden we ons op een hellend vlak? Twee redacteurs, beide van de ‘Rio-generatie’ en afkomstig uit twee gemeenschappen van dit land, gingen de uitdaging aan om in het eerste deel van De samenleving in beweging die vraag te onderzoeken.

Zij stelden diezelfde vraag ook aan sleutelfiguren uit de maatschappij. Vrouwen, jeugd, allochtonen, ngo’s, lokale overheden, werknemers, werkgevers, wetenschappers, boeren…: coauteurs die deze groepen vertegenwoordigen of goed kennen hebben het in het tweede deel over deze evolutie, over hun ervaringen en hun verwachtingen.

In het derde deel vragen experten zich af of wij de huidige ontwikkeling terdege met indicatoren opvolgen en hoe de jeugd via educatie wordt voorbereid op de toekomst die hen wacht.

De vaststellingen in De samenleving in beweging zijn soms verrassend maar ze covergeren minstens op één punt: de uitdagingen zijn enorm en moeten dringend worden aangepakt. De titel van het laatste deel spreekt dan ook boekdelen: ‘Oproep tot dringende actie om de transitie te versnellen!’

Bernard Mazijn werkt al sinds Rio ‘92 rond duurzame ontwikkeling. Momenteel leidt hij het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling, een vzw te Brugge. Hij is ook gast-professor aan de Universiteit Gent. Meer info op www.bernardmazijn.be

Nadine Gouzée leidt sinds 1997 de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau (www.sustedev.plan.be). Zij was ook nauw betrokken bij de internationale onderhandelingen van Rio ‘92 tot Rio+20.

Recent publications

DE SCHELDE NAAR EEN DUURZAAM RIVIERBEHEER SUSTAINABLE MOBILITY AND LOGISTICS